FB Live – 13/6/2561

โค้ชกันวันละคำ กับอ.เทอดทูน
การฟังเชิงรุกเพื่อสะท้อนจิตวิญญาณ
Active listening for Soul Reflection

โค้ชกันวันละคำ กับอ.เทอดทูนActive listening

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ 13 มิถุนายน 2018