Category Archives: VDO-Clip

วาดภาพระบายสีน้ำ “Sense Zen” อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ เนเธอร์แลนด์

อาจารย์วรภัทร์ บรรยาย ลองฟังกันดูนะคะ :)

บรรยากาศวันที่่ 2 คอร์ส Sense Zen วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2015
เมือง Bergeijk เนเธอร์แลนด์
ขอบคุณคุณหนิง ที่จัด คอร์สและเผยแพร่ค่ะ

ตอนที่ 1 บรรยาย

ตอนที่ 2  สรุปบทเรียนรู้

ปฏิจจสมุปบาท – Sense Zen อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ เนเธอร์แลนด์

อาจารย์วรภัทร์ บรรยายเรื่่อง ปฏิจจสมุปบาท (/ปะติดจะสะหฺมุบบาด/)  ลองฟังกันดูนะคะ 🙂

บรรยากาศวันที่่ 2 คอร์ส Sense Zen วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2015
เมือง Bergeijk เนเธอร์แลนด์
ขอบคุณคุณหนิง ที่จัด คอร์สและเผยแพร่ค่ะ

ตอนที่ 1 


ตอนที่ 2 

วิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น Sense Zen อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ เนเธอร์แลนด์

บรรยากาศเช้าวันที่่ 2 คอร์ส Sense Zen วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2015
เมือง Bergeijk เนเธอร์แลนด์
ขอบคุณคุณหนิง ที่จัด คอร์สและเผยแพร่ค่ะ

 


Cooking Toys For Kids Ramen Cook Kitchen Toy with KhToy

Cooking Toys For Kids Ramen Cook Kitchen Toy with KhToy


toys for kids
toys and games
toys for kids

วิธียิงธนูโพชฌงค์ (Bojjhanga Archery)

มาแล้วค่ะ  วิธีการยิงธนูโพชฌงค์
จาก คอร์ส Sense Zen วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2015 เมือง Bergeijk เนเธอร์แลนด์
ขอขอบคุณ คุณหนิง ที่ดูแลจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ และ เผยแพร่ นะคะ

ติดตาม ชมรมธนูโพชฌงค์ Bojjhanga Archery Club ได้ที่  https://facebook.com/bojjhangaarcheryclub

 

 

ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ ณ วัดสังฆบารมี ประเทศ สวีเดน

ชวนฟังธรรมดี โดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2558
ณ วัดสังฆบารมี Eslöv, Sweden

—-
การฝึกสติ
อธิฐานบารมี มุ่งมั่นไปนิพพาน
ต้องกตัญญูกตเวทิตาต่อคน สัตว์ สิ่งของ บุญ และร่างกาย ให้ทาน มีศีล และฝึกภาวนา
ลองฟังกันดูนะคะ

ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4 

Anapanasati practice (English) บรรยายภาคภาษาอังกฤษ กับ อจ.วรภัทร์ ภู่เจริญ

อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ ไปบรรยาย ฝึกอานาปานสติชาวดัตช์ ที่เนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่  1 พ.ค. 2558

อาจารย์พูดถึง การหายใจเข้า หายใจออก  และ การปฏิบัติแบบยืนเดิน 1 ชั่วโมง และ นั่ง 1 ชม
ลองฟังกันดูค่ะ

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2 

“Mindfulness in Action” by Woraphat Phucharoen

อาจารย์ไป บรรยายที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ
เมื่อวันที่  28 /05/2014

กายรู้กาย  ใจโล่งโปร่งสบาย  ระวังความคิดจร

:: สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ปัญญาฐานกาย โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ::

บรรยายโดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตอน  ปัญญาฐานกาย

เมื่อเกิดสภาวะ” กายรู้กาย” ” จิตโล่ง”โปร่งสบาย จะเห็น ” ความคิดจร”
” ตัดทิ้งทันที” คือ  การทำวิปัสสนา

Clip ที่1

Clip ที่ 2

:: สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ยุทธศาสตร์การทำงานด้วยจิตว่าง โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ::

บรรยายโดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตอน  ยุทธศาสตร์การทำงานด้วยจิตว่าง

ช่วงที่1

ช่วงที่ 2

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ท่องเที่ยวให้ถึงธรรม

บรรยายโดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ตอน  ท่องเที่ยวให้ถึงธรรม

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2