สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ท่องเที่ยวให้ถึงธรรม

บรรยายโดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ตอน  ท่องเที่ยวให้ถึงธรรม

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

Sense zen รุ่นที่4

   ภาพบรรยากาศ Sense Zen รุ่นที่4 The Bower : วันที่ 21-23 มีนาคม 2557

57   58

59   56

26          13

4      3

8      9

6      4

7      46      47

16        21

25      30      40

18     20

34      41      35

42     44

45     53