FB Live – 12/09/18 โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 18 Gratitude

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 18 Gratitude

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 18 Gratitude

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 12 กันยายน 2018

FB Live – 10/09/61 ธรรมะ ณ โพรงกะต่าย ภาคบรรยาย_2/2

วันจันทร์ ที่ 10/9/61

ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม _2/2

ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม ไลฟ์ต่อครับ

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018

 

FB Live – 10/09/61 ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย ภาคบรรยาย_1/2

วันจันทร์ ที่ 10/9/61

ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม _1/2

ธรรมะ ณ โพรงกรัต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018

 

 

FB Live – 07/09/61

วันศุกร์ ที่ 7/9/61
มนุษย์จังหวะเดียว

วันศุกร์ ที่ 7/9/61 มนุษย์จังหวะเดียว

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018

FB Live – 05/09/61

โค้ชกันวันละคำ: 5/9/61
Unconditional Love
ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข

โค้ชกันวันละคำ 5/9/61

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 5 กันยายน 2018

FB Live – 03/09/61

วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61

วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2018

FB Live – 31/08/61

สวัสดีวันศุกร์สิ้นเดือนฝนตกคึกคักกันทั่วเมือง

สวัสดีวันศุกร์สิ้นเดือนฝนตกคึกคักกันทั่วเมือง

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018

FB Live – 30/08/61 – How to transform your Organization culture in Digital Era

Live สด ในงาน How to transform your Organization culture in Digital Era: 30/08/61

White Rabbit Management

Live สด ในงาน How to transform your Organization culture in Digital Era

โพสต์โดย White Rabbit Management เมื่อ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018

White Rabbit Management

ช่วงเสวนา How to transform your Organization culture in Digital Era

โพสต์โดย White Rabbit Management เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2018

FB Live – 29/08/61

โค้ชกันวันละคำ 29/08/61 :
Questions to create insight
ถามอย่างไรให้เกิดปัญญา

โค้ชกันวันละคำ : ถามอย่างไรให้เกิดปั

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018