FB Live – 24/10/61 โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 22 : โคัชอย่างไรให้ลื่นไหล

โค้ชกันวันละคำ: 24/10/61
Dancing in the Moment
โคัชอย่างไรให้ลื่นไหล

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 22 หัวข้อโค้ชอย่างไรให้ลื่นไหล

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018

FB Live – 12/10/18 :แถลงการณ์ เปิดตัวมูลนิธิโพชฌงค์

แถลงการณ์ เปิดตัวมูลนิธิโพชฌงค์ 12 ตุลาคม 2518

แถลงการณ์ เปิดตัวมูลนิธิโพชฌงค์ 12 ตุลาคม 18

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018

FB Live – 05/10/61

FB Live : 05/10/61
วันศุกร์หรรษา 5 ตุลาคม 2561

วันศุกร์หรรษา 5 ตุลาคม 2561

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2018

 

FB Live – 12/09/18 โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 18 Gratitude

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 18 Gratitude

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 18 Gratitude

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 12 กันยายน 2018

FB Live – 10/09/61 ธรรมะ ณ โพรงกะต่าย ภาคบรรยาย_2/2

วันจันทร์ ที่ 10/9/61

ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม _2/2

ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม ไลฟ์ต่อครับ

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018

 

FB Live – 10/09/61 ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย ภาคบรรยาย_1/2

วันจันทร์ ที่ 10/9/61

ธรรมะ ณ โพรงกระต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม _1/2

ธรรมะ ณ โพรงกรัต่าย 10/9/61 ภาคบรรยายธรรม

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018

 

 

FB Live – 07/09/61

วันศุกร์ ที่ 7/9/61
มนุษย์จังหวะเดียว

วันศุกร์ ที่ 7/9/61 มนุษย์จังหวะเดียว

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018