FB Live – 9/01/19 โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 28 “การจัดการอารมณ์ดราม่า”


โค้ชกันวันละคำ กับโค้ชเทอดทูน ครั้งที่ 28 ในหัวข้อ
“การจัดการอารมณ์ดราม่า”

Continue Reading →

FB Live – 26 /12/18 โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 27 The Why and How of self-love

โค้ชกันวันละคำ กับโค้ชเทอดทูน ครั้งที่ 27 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

หัวข้อ รักตนเอง ได้อย่างไรและไปทำไม  The Why and How of self-love

Continue Reading →

FB Live – 12/12/18 โค้ชกันวันละคำ#25 Self Actualization สัจจจการแห่งตน

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ Self Actualization สัจจการแห่งตน

โค้ชกันวันละคำ ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ Self Actualization สัจจการแห่งตน

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018

FB Live – 07/12/18 ศุกร์หรรษา ว่าด้วย OKR

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2661

OKR – Objectives and Key Results

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 หัวข้อ OKR

โพสต์โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018